Gutter – hvem bry seg om dem…

 

Sentio Research gjennomførte en undersøkelse i april 2017 for Norsk Studentorganisasjon og Universitas. Undersøkelsen dekket flere områder og uønsket seksuell oppmerksomhet var ett av dem. Flere artikler på Universitas refererer denne delen av undersøkelsen og de oppgir at 12% av studentene sier at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Alle artiklene jeg har sett i Universitas refererer kun til kvinnelige studenter utsatt for dette og kun til menn som utøvere av denne uønskede oppmerksomheten. Men så kom jeg over denne artikkelen på Khrono hvor de skriver at undersøkelsen fra Sentio Research fant at det er størst andel mannlige studenter som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller ansatte ved lærestedet:

14 prosent av mannlige studenter at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller tilsatte, mot 11 prosent av kvinnene.

Dette aspektet var tydeligvis ikke interessant for Universitas.

Denne undersøkelsen dukker også opp i Stortinget i Representantsforslag 75 S (2017-2018) hvor totaltallet 12% blir nevnt.  Her blir også en undersøkelse utført av NTNU ved skoler i Sør-Trøndelag referert. Følgende funn fra den undersøkelsen blir fremhevet i representatsforslaget:

63 pst. av jentene og 62 pst. av guttene rapporterte om minst én form for seksuell trakassering det siste året. Minst én form for seksuell tvang ble rapportert av 35 pst. av jentene og 25 pst. av guttene.

Det blir ikke nevnt i representantforslaget av 40% av guttene rapporterte seksuell trakassering fra jevnaldrende jente og heller ikke at 15% av guttene rapporterte seksuell tvang fra jevnaldrende jente. Det blir heller ikke nevnt hvilken andel av de utsatte jentene som rapporterte at en jevnaldrende jente var utøver (43% og 5%).

Forslagsstillerne  har endel gode forslag som bedre kartlegging av seksuell trakassering som også omfatter skoleelever, program for forebygging av seksuell trakassering i skolen, tidlig og alderstilpasset opplæring om kjønn, kropp, seksualitet og grensesetting, at arbeidet mot seksuell trakassering forankres i opplæringsjobben og at man gjennom forskrift ansvarliggjør rektor i saker om seksuell trakassering på lik linje med saker om mobbing.

Men det er når forslagene blir konkrete at forslagsstillerne feiler. Etter at de har referert tallene for både gutter og jenter fra undersøkelsen utført av NTNU så fremhever de følgende:

Tiltak som gir jenter verktøyene for å sette egne grenser, er derfor nødvendig.

Dette blir formulert slik i ett konkret forslag (pkt. 6):

Stortinget ber regjeringen innføre selvforsvarskurs for jenter på ungdomsskolen eller videregående skole med fokus på grensesetting. En modell for dette, inkludert opplæring av instruktører og et parallelt opplegg for gutter om respekt for grenser, må utvikles i samarbeid med relevante fagmiljøer.

De 62% og 25% av guttene som hadde opplevd seksuell trakassering og seksuelle overgrep er tydeligvis allerede glemt, feiet under teppet, ikke ansett som relevante. De trenger tydeligvis ingen konkrete rettede tiltak. Hadde forslagsstillerne bare referert til undersøkelser som kun undersøker omfang blant jenter så kunne man ha skyldt utelatelsen på uvitenhet om omfanget blant gutter. Men forslagsstillerne kan ikke skjule seg bak sin uvitenhet her.

Det gjør meg forbannet.

I et intervju med Aftenposten i 2013 sa daværende stortingsrepresentat André Oktay Dahl følgende:

Det er svært få av de 169 stortingsrepresentantene som husker at menn også utsettes for overgrep og vold.

 

Etter tolv år på Stortinget må jeg fortsatt dra politikere etter håret for å få dem til å si «kvinner og menn» når de snakker om seksuelle overgrep.

Politikerne har tydeligvis ikke lært siden dengang og André Oktay Dahl har trukket seg fra rikspolitikken.

Finnes det i dag noen på Stortingen som kan påse at utsatte gutter og menn blir inkludert?

 

 

 

Tillegg: Jeg ser at Reform har fremført noe av den samme kritikken jeg kommer med i høringsinnspill: https://reform.no/gode-anslag-forslag-seksuell-trakassering/

 

 

 

Advertisements

Bias And Unasked Questions

STIRitUP is a 24 month collaborative research project looking at interpersonal violence and abuse in young people’s relationships. The project is based in five European countries: England, Bulgaria, Cyprus, Italy and Norway. STIR is short for Safeguarding Teenage Intimate Relationships.

The project has conducted a survey among 4,500 pupils in these five countries. STIRitUp has published the results of that survey in the Briefing paper 2. This paper presents the survey’s main findings in table 2 — here is an excerpt of that table (only looking at physical and sexual violence):

Gender and incidence rates for experiencing IPVA

Country Gender Physical % Sexual %
Bulgaria Female 11 21
Male 15 25
Cyprus Female 10 17
Male 9 19
England Female 22 41
Male 12 14
Italy Female 9 35
Male 13 39
Norway Female 18 28
Male 8 9

Discrepancies

First I’ll just point out the discrepancies between the findings presented in the table and how they’re presented in the text.
Continue reading

And boys too…

A non-regular commenter on Feminist Critics wrote this:

In many (most/all?) countries there are more male teenage prostitutes than female teenage prostitutes. No one seems to know this, no one seems to care and no one advocates using resources to help them as opposed to the female teenage prostitutes.

Feminist Critics blogger ballgame asked for citations and I looked into it (the following is an amalgam of this comment at FC and this at The Good Men Project):

Continue reading

Man fined 1.000 USD for being raped

UPDATE3: Feminist Pia Bitcsch has written a pretty good article on this case in Aftenposten (in Norwegian). She has been in contact with the man’s lawyer and has confirmed that four witnesses testified that the man indeed was asleep when the womens started to have oral sex with him.

UPDATE: The man have now been convicted and have to pay the fine and probably court fees as well as his attorney’s fees (he wasn’t eligible for a public defender). The court didn’t believe that he was asleep and found it proven that he was aware of and accepted it when the two women performed  oral sex on him. The extent he didn’t consider the surroundings and where this took place (in public) were due to his self-inflicted intoxicated state the court wrote. The court acknowledges that the man was very intoxicated when this happened. The first police officer on the site reported that the man was lying on his back with his penis exposed and that one of the woman was on top of him, with her clothes on. He states that when the police addressed the three the defendant was difficult to get a response from. Eventually he rose up and pulled his pants up. The defendant appeared a bit aggressive and didn’t want to talk to the police. The police officer opinionated that the defendant had clearly been under the influences of narcotics and not just alcohol.

Again I’ll iterate the wording in Norwegian rape law: “sexual activity with somebody who is unconscious or for any other reason incapable of resisting the act” is rape. If the man was very intoxicated and unresponsive it doesn’t sound to me like he was capable of resisting the act.

Source: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3692877.ece

http://translate.google.no/translate?sl=no&tl=en&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http://www.nettavisen.no/nyheter/article3692877.ece

I have sent an email to the court requesting access to the verdict in full.

UPDATE 2: I have now received the verdict in full. I was surprised to learn that they didn’t even redact the names of the people involved. In short it doesn’t seem to state much more than the newspaper article about the verdict. There was four witnesses. Two people eating at the restaurant watching the event unfold, one of the women performing oral sex on the defendant and the policeman who first came to the scene.

Neither of the two witnesses from the restaurant were quoted in the verdict on any statements about the  man’s level of intoxication and whether he was unconscious or not when the women performed oral sex on him. The verdict stated that these witnesses saw the man and the two women, all who appeared intoxicated, settle on the grass outside the restaurant window.  Then all three rolled around and the women started to put grass in the man’s pants. The man had no pants and suddenly his pants on boxershorts were on his knees and the women started to play with his penis. After a while they switched performing fellatio on him.  After 15 minutes or so the restaurant guests’ food arrived and they didn’t want to watch this while they ate so they called the police. The verdict does not state whether the witnesses think the man is incapacitated when the oral sex commences.

The police arrived shortly after. The police officer arriving at the scene testified that the defendant was lying on the ground with his penis exposed and that one of the women was lying on top of him with her clothes on. The officer approached all three. It was hard to establish contact with the defendant and the police officer considered the man to be very intoxicated. After a while the man stood up and pulled up his pants. He was not interested in talking to the police and appeared to have an somewhat aggressive demeanor. An “sign- and symptom test” (a test to look for signs and symptoms of intoxication from alcohol and or drugs) was not possibe to administer (the reason why is not stated in the verdict). Later at the police station the a breathalizer test showed a 0.44 BAC by mass. The police were convinced that the man was under the influence of drugs in addition to alcohol.

The women admitted to having performed oral sex on the man in public. The verdict does not state whether the women considered the man to be incapacitated when they started to perform oral sex on him.

The verdict finds it proven that the man particpated in the oral sex the women performed on him, it states that the defendant participated and accepted the act. To the extent that the defendant didn’t consider the surroundings and where he was is attributed to his self-inflicted intoxication. The court therefore stipulates that the defendant wasn’t asleep when the act occured as the defendant claimed.

I wonder how the court court did find this proved and what they based their stipulation on since the verdict didn’t cite any witnesses directly supporting the court’s ruling.

The court clerk who provided that verdict stated that the defendant have appealed the verdict. I do not know when the appeal is scheduled.

This is a post about a news story in one of the larger online newspapers in Norway. They report about a case where a man and two women have been fined appr. 1.000 USD each for indecent behaviour in public and public exposure. The two women performed oral sex on the man in the afternoon (4:45pm) on a public place outside a restaurant only a few meters from the police station. Some members of the public contacted the police who promptly arrived on the scene, made the involved stop the sex act and issued the fines. The two women have since accepted the fine while the man hasn’t and he is now appearing for the court trying to defend himself against the fine.

Continue reading