Gutter – hvem bry seg om dem…

 

Sentio Research gjennomførte en undersøkelse i april 2017 for Norsk Studentorganisasjon og Universitas. Undersøkelsen dekket flere områder og uønsket seksuell oppmerksomhet var ett av dem. Flere artikler på Universitas refererer denne delen av undersøkelsen og de oppgir at 12% av studentene sier at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Alle artiklene jeg har sett i Universitas refererer kun til kvinnelige studenter utsatt for dette og kun til menn som utøvere av denne uønskede oppmerksomheten. Men så kom jeg over denne artikkelen på Khrono hvor de skriver at undersøkelsen fra Sentio Research fant at det er størst andel mannlige studenter som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller ansatte ved lærestedet:

14 prosent av mannlige studenter at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter eller tilsatte, mot 11 prosent av kvinnene.

Dette aspektet var tydeligvis ikke interessant for Universitas.

Denne undersøkelsen dukker også opp i Stortinget i Representantsforslag 75 S (2017-2018) hvor totaltallet 12% blir nevnt.  Her blir også en undersøkelse utført av NTNU ved skoler i Sør-Trøndelag referert. Følgende funn fra den undersøkelsen blir fremhevet i representatsforslaget:

63 pst. av jentene og 62 pst. av guttene rapporterte om minst én form for seksuell trakassering det siste året. Minst én form for seksuell tvang ble rapportert av 35 pst. av jentene og 25 pst. av guttene.

Det blir ikke nevnt i representantforslaget av 40% av guttene rapporterte seksuell trakassering fra jevnaldrende jente og heller ikke at 15% av guttene rapporterte seksuell tvang fra jevnaldrende jente. Det blir heller ikke nevnt hvilken andel av de utsatte jentene som rapporterte at en jevnaldrende jente var utøver (43% og 5%).

Forslagsstillerne  har endel gode forslag som bedre kartlegging av seksuell trakassering som også omfatter skoleelever, program for forebygging av seksuell trakassering i skolen, tidlig og alderstilpasset opplæring om kjønn, kropp, seksualitet og grensesetting, at arbeidet mot seksuell trakassering forankres i opplæringsjobben og at man gjennom forskrift ansvarliggjør rektor i saker om seksuell trakassering på lik linje med saker om mobbing.

Men det er når forslagene blir konkrete at forslagsstillerne feiler. Etter at de har referert tallene for både gutter og jenter fra undersøkelsen utført av NTNU så fremhever de følgende:

Tiltak som gir jenter verktøyene for å sette egne grenser, er derfor nødvendig.

Dette blir formulert slik i ett konkret forslag (pkt. 6):

Stortinget ber regjeringen innføre selvforsvarskurs for jenter på ungdomsskolen eller videregående skole med fokus på grensesetting. En modell for dette, inkludert opplæring av instruktører og et parallelt opplegg for gutter om respekt for grenser, må utvikles i samarbeid med relevante fagmiljøer.

De 62% og 25% av guttene som hadde opplevd seksuell trakassering og seksuelle overgrep er tydeligvis allerede glemt, feiet under teppet, ikke ansett som relevante. De trenger tydeligvis ingen konkrete rettede tiltak. Hadde forslagsstillerne bare referert til undersøkelser som kun undersøker omfang blant jenter så kunne man ha skyldt utelatelsen på uvitenhet om omfanget blant gutter. Men forslagsstillerne kan ikke skjule seg bak sin uvitenhet her.

Det gjør meg forbannet.

I et intervju med Aftenposten i 2013 sa daværende stortingsrepresentat André Oktay Dahl følgende:

Det er svært få av de 169 stortingsrepresentantene som husker at menn også utsettes for overgrep og vold.

 

Etter tolv år på Stortinget må jeg fortsatt dra politikere etter håret for å få dem til å si «kvinner og menn» når de snakker om seksuelle overgrep.

Politikerne har tydeligvis ikke lært siden dengang og André Oktay Dahl har trukket seg fra rikspolitikken.

Finnes det i dag noen på Stortingen som kan påse at utsatte gutter og menn blir inkludert?

 

 

 

Tillegg: Jeg ser at Reform har fremført noe av den samme kritikken jeg kommer med i høringsinnspill: https://reform.no/gode-anslag-forslag-seksuell-trakassering/

 

 

 

Advertisements

Bias And Unasked Questions

STIRitUP is a 24 month collaborative research project looking at interpersonal violence and abuse in young people’s relationships. The project is based in five European countries: England, Bulgaria, Cyprus, Italy and Norway. STIR is short for Safeguarding Teenage Intimate Relationships.

The project has conducted a survey among 4,500 pupils in these five countries. STIRitUp has published the results of that survey in the Briefing paper 2. This paper presents the survey’s main findings in table 2 — here is an excerpt of that table (only looking at physical and sexual violence):

Gender and incidence rates for experiencing IPVA

Country Gender Physical % Sexual %
Bulgaria Female 11 21
Male 15 25
Cyprus Female 10 17
Male 9 19
England Female 22 41
Male 12 14
Italy Female 9 35
Male 13 39
Norway Female 18 28
Male 8 9

Discrepancies

First I’ll just point out the discrepancies between the findings presented in the table and how they’re presented in the text.
Continue reading

A Short Status Update From ONS Regarding CSEW

The Office of National Statistics (ONS) released the latest Crime Survey for England and Wales (CSEW) on the 12th of February 2015. Ally Fogg has a blogpost on it describing how the fact that CSEW 2014 showed the lowest rate of sexual violence since the records began in 1981 isn’t reported by the media.

Some may recall that I’ve previously written about how I asked the ONS why CSEW doesn’t include victims of being made to penetrate — even though that crime is punishable with up to life in prison according to the Sexual Offences Act of 2003 Section 4 subsection 4c and d. The ONS wrote back stating that they would look into adding questions to capture these victims in the CSEW.

A while back I decided it was time to ask for a status update on this matter from the ONS. I wrote them an email asking them how the work with looking into this issue is going and if there is an estimate on which future CSEW will include questions designed to capture victims of SOA 2003 Section 4.4 (c-d). I got a reply the same day stating:

Dear XYZ,

Thank you for getting back in touch with us.

We are now undergoing our annual survey development that Laura mentioned, for which we are agreeing the questions that will be asked in the 2015/16 survey – this is a long process that involves working with our stakeholders and managing the priorities for information gathered by the survey.  Capturing victims of those sexual offences of Section 4.4 is part of this process – the process is obviously not yet complete, but at the moment it is our intention that the changes can be made for the 2015/16 survey such that respondents will be asked about these offences with effect from next April.

Although one could’ve wished for these questions to be included sooner this is still a confirmation that they indeed will include them and that we can expect that the 2015/16 CSEW will count victims of being made to penetrate. The CSEW 2015/16 will be likely be published somewhere around February 2017.

 

This post has also been published on FeministCritics

NISVS 2011 Released – Increased Male Victimization And Rape Is Still Not Rape

This post has also been published on Feminist Critics.

 

On Friday 5th of September CDC released a report which summarizes data from the second year of data collection from the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey. They’ve also released a fact sheet for the NISVS 2011 data. The NISVS 2010 Report, which I’ve written several blog posts about, reported on data collected during 2010 while this one reports on data collected in 2011.

Continue reading

Helping Mychal Denzel Smith

This is an abridget version of a post I made at Feminist Critics. It includes the parts pertaining men as victims of domestic and sexual violence and women as perpetrators per the stated focus of this blog. The unabridget version where I also address the other points made by Mychal Denzel Smith may be read by following this link to Feminist Critics.

 

Mychal Denzel Smith recently published an article on Feministing titled “The one where I need help understanding why MRAs don’t become feminists.”

I don’t identify as an MRA, but reading through his article I think I can help him get an understanding of why feminists like him don’t entice MRAs and others who are concerned with male issues to become feminists.

 

Legitimate Issues

Apparently someone has informed Mychal that there are issues that MRAs care about and he lists them:

  • “They say fathers have to navigate a family court system that unfairly privileges mothers in divorce”
  • “[B]oys are falling behind in education”
  • “They worry about high unemployment among men”
  • “[M]en are more likely to commit suicide”
  • “They argue that domestic and sexual violence against men is underplayed by the media”
  • “[M]en are unfairly stereotyped as violent sexual predators”

Seemingly begrudgingly Mychal acknowledges these issues:

So … some of those aren’t completely unreasonable grievances. In fact, some of them are really serious issues that need to be addressed (I do wonder which men they’re talking about with regards to high unemployment, because something tells me it isn’t about black men).

Continue reading

Call For RAINN Follow-up Campaign

Tumblr collective Permutationofninjas organized an e-mail campaign directed at RAINN on the 15th of March asking them to update their statistics on male rape and to use a more inclusive language. I participated and wrote about the e-mail I sent to RAINN and the response I got from them in this blogpost.

RAINN’s response included this:

We are currently working on an overhaul of our entire website, and will pay special attention to the statistics, definitions and language that we use. We are also finishing up a large project that will provide much more detailed, state-by-state definitions of rape and sexual assault. We expect to add this feature to our website later this spring.

It is now the 5th of July and there hasn’t been any changes on RAINN’s websites yet.

Permutationofninjas are therefore calling for a follow-up campaign on the 15th of July. Details and mail-template can be seen on their site.

Please join us in mailing RAINN to remind them of our concerns on the 15th of July.

 

FBI Clarifies Definition Of Rape

This post was also blogged on Feminist Critics.

 

In 2011, the FBI approved a new definition of rape which was effective beginning in January 2013. Here it is:

Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the victim.

There was a bit of discussion when it was published as to whether it covered rape by envelopment. It’s written pretty ambiguously and the use of the word ‘penetration’ made many think that it didn’t include rape by envelopment. I have earlier argued for assuming in discussions that it includes rape by envelopment, but I quickly became disillusioned when it became clear that other governmental agencies like the CDC and the National Research Council excluded rape by envelopment from their definitions of rape.

I am happy to tell that Ms. Mary P. Reese, from the FBI’s CJIS Division’s Crime Statistics Management Unit confirms in an email that they consider rape by envelopment to be rape under the current FBI definition of rape, and that they’ll consider my suggestion in modifying documentation for the reporting agencies to reflect that more clearly.

Here’s the story on how this came about as well as screenshots of the email communication with Ms. Reese at the FBI.

Continue reading